Ecowoning aan de Maas

Een huis als onderdeel van haar omgeving

Wonen off the grid en in de natuur. Een woning die onderdeel is van haar omgeving, die daar in op gaat. Dat is de droom!
Op deze mooie locatie langs de Maas zal deze droom verwezenlijkt worden. Hier komt het karakteristieke Hollandse landschap samen met het beroep van de opdrachtgever.

Belangrijk is dat de woning naast een sterke landschappelijke lijn van een dijk wordt gesitueerd. De woning staat los van deze lijn, maar gaat wel een interactie aan. Daarnaast is de locatie gelegen aan een oude dijkopgang (1810, Carte General), die van oorsprong buitendorps is. Buiten de dor­pen domineerde de dijk het beeld en werd een weg het achter­land in vaak gemarkeerd door bebouwing. De nieuwe woning kan gezien worden als aankondi­ging van een dijkopgang.

De woning anticipeert op de toekomstige dijkverzwaring. Met een robuuste onderbouw opgebouwd uit dijkstenen, reageert de woning op het landschap.
De bovenbouw refereert naar de droogschuren in het rivie­renlandschap, die als langwerpige elementen in het landschap liggen. Droogschuren stonden onder andere bij steenfabrieken en werden gebruikt om stenen te laten drogen. De open bouw zorgde voor vrij spel van lucht en wind en versnelde het droogproces.

ontwerp:

  • 2016

oplevering:

  • 2017

opdrachtgevers:

  • particulier