Leefstoep voor de Ruilstraat

Een ontmoetingsplek voor de straat

Samen met bewoners is een ontmoetingsplek voor de straat ontworpen en gerealiseerd op een breed deel van de stoep in de Ruilstraat. Bewoners, de gemeente en de woningcorporaties participeerden in een traject waarbij het doel was om door middel van fysieke acties de sociale kwaliteit van de straat de verbeteren.

Met Yvonne Lubbers van bureau Persoonlijke Ruimte heeft Kesp Architectuur de Leefstoep op gericht. Leefstoep is ontstaan uit de overtuiging dat architectuur kan bijdragen aan het welzijn van mensen. Met kleinschalige acties en slimme, relatief kleine aanpassingen, gebruikt Leefstoep het werken aan de ruimtelijke omgeving om de sociale cohesie te vergroten.

In de Ruilstraat is er door middel van straatsafari’s, plantenbakdagen, groenruilmiddagen, geveltuinsessies en ontwerpworkshops gekomen tot een gezamenlijk ontwerp voor de lange termijn en een concreet voorstel voor de korte termijn. De bewoners hadden behoefte aan een plek om samen te komen, zonder dat deze plek ook aanleiding zou geven om te gaan hangen en rotzooi te trappen. De aanleiding was een plek waar de “Ruiltafels” konden staan – de tafels die in gemeenschappelijk bezit gebruikt kunnen worden door de hele straat ter viering van feestelijkheden of buurtbijeenkomsten.

Een plek om te ontmoeten van tijdelijke aard, zoals het gebruik van de ruimte bij een picknick of een lunch in de boomgaard. Dit concept is uitgewerkt door het maken van een kleed in het groen, waar pop-up activiteiten kunnen plaatsvinden. Het groen is uitgevoerd in gewild-groeitegels, zodat het ook in de winter een mooi beeld geeft. Het kleed is een samenstelling van baksteenmotieven uit de straat en geven zo aanleiding om ook even omhoog te kijken naar de van oorsprong geornamenteerde gevels van deze vooroorlogse straat. Kinderen gebruiken de straat als zoekplaatje om de figuren uit het kleed te vinden.

Deze ontmoetingsplek, de geveltuinen, aangepaste verlichting en andere kleine ingrepen hebben er voor gezorgd de straat een zachter aangezicht heeft gekregen, maar vooral dat er door het zij aan zij werken aan het fysieke meet connectie is ontstaand tussen de bewoners. Dat heeft het gevoel van veiligheid en levendigheid vergroot.

ontwerp:

  • 2018

opgeleverd:

  • 2019

opdrachtgevers:

  • de bewoners van de Ruilstraat

uitvoering:

  • De bewoners, Donkergroen, Gemeente Rotterdam, Woonbron, Leefstoep